Masz pytanie do mnie czy chcesz mnie poznać napisz na lukeblog@Gazeta.pl ***
Blog > Komentarze do wpisu

Sąd Najwyższy oddalił kasację Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro ws. drukarza z Łodzi!

kph15

Sąd Najwyższy rozpatrzy kasację prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry w sprawie łódzkiego drukarza, który odmówił wydrukowania plakatów fundacji LGBT. W dotychczasowych instancjach sądy podtrzymywały winę drukarza, Adama J. uznając go winnego wykroczenia.

Zbigniew Ziobro w swojej skardze wskazał na rażące naruszenie przez Sąd Okręgowy przepisów proceduralnych poprzez nierozpoznanie szeregu zarzutów zawartych w apelacjach obrońcy i prokuratora oraz argumentów, które strony przedłożyły w celu wykazania niesłuszności wyroku sądu pierwszej instancji.

Aktualizacja 

Historyczne zwycięstwo! Sąd Najwyższy oddalił kasację Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro ws. drukarza z Łodzi. Konsumenci LGBT chronieni przez polskie prawo!

Wyrok Sądu Najwyższego to historyczne zwycięstwo równości w Polsce! Swoim wyrokiem Sąd Najwyższy dobitnie potwierdził, że nikogo nie można dyskryminować ze względu na orientację seksualną w dostępie do usług. 

Kampania Przeciw Homofobii oświadczenie: 

Wyrok Sądu Najwyższego to historyczne zwycięstwo równości w Polsce! – tak dzisiejszą decyzję Sądu Najwyższego skomentowała Kampania Przeciw Homofobii. Chodzi o oddaloną dzisiaj kasację Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro w sprawie drukarza z Łodzi, który kierowany homofobicznymi pobudkami odmówił wykonania roll up’u organizacji LGBT. Tym samym w mocy pozostaje wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi, w którym uznano drukarza za winnego popełnienia wykroczenia a także potwierdzono, że nikogo nie można dyskryminować ze względu na orientację seksualną w dostępie do usług.  

Wyrok w sprawie drukarza z Łodzi to wielkie święto równości. Decyzja Sądu Najwyższego potwierdza, że art. 138 Kodeksu wykroczeń, zakazujący nieuzasadnionej odmowy świadczenia usługi chroni również przed przypadkami dyskryminowania osób z uwagi na orientację seksualną czy tożsamość płciową.

W trakcie trwania postępowania w tej sprawie wydano łącznie 4 wyroki w różnych instancjach. Za każdym razem sądy uznawały drukarza za winnego popełnienia zarzucanego wykroczenia. Jednolite stanowisko różnych sądów, w tym Sądu Najwyższego stanowi w mojej ocenie wyraźny sygnał ze strony wymiaru sprawiedliwości, że osoby nieheteroseksualne również zasługują na równe taktowanie i ochronę godności bez względu na to kim są i kogo kochają. – decyzję Sądu Najwyższego komentuje pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, adw. Paweł Knut z Kampanii Przeciw Homofobii i dodaje –  Wydane rozstrzygnięcie jest kolejnym kamieniem milowym, we wzmacnianiu ochrony przed dyskryminacją osób LGBT w Polsce.

Od drukarni do Sądu Najwyższego – sprawa krok po kroku

Odmawiam wykonania roll up’u z otrzymanej grafiki. Nie przyczyniamy się do promocji ruchów LGBT naszą pracą”. Maila o takiej treści otrzymała organizacja społeczna LGBT Business Forum, która zamówiła w łódzkiej drukarni usługę wykonania roll upu z logotypem organizacji i jej facebookowym adresem. O zajściu poinformowała Rzecznika Praw Obywatelskich, który sprawę przekazał Policji. W lutym 2016 roku Policja skierowała do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi wniosek o ukaranie pracownika drukarni wskazujący, że jego zachowanie doprowadziło do popełnienia wykroczenia z art. 138 Kodeksu wykroczeń. Sąd uznał pracownika winnym i wymierzył mu karę grzywny w wysokości 200 zł. Wówczas w sprawę zaangażował się Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wydając oświadczenie krytykujące wyrok. Na jego polecenie do sprawy przyłączyła się Prokuratura Okręgowa w Łodzi. Finalnie sprawa została skierowana do Sądu Okręgowego w Łodzi, który uznał drukarza winnym. Z wyroku nie był jednak zadowolony Minister Ziobro, który skierował do Sądu Najwyższego kasację od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi, wnosząc o uchylenie wyroku i uniewinnienie pracownika. W dniu 7 czerwca Sąd Najwyższy oddalił kasację Prokuratora Generalnego, dobitnie potwierdzając, że nikogo nie można dyskryminować ze względu na orientację seksualną w dostępie do usług.

Wielkie święto równości

Wyrok Sądu Najwyższego to historyczne zwycięstwo równości w Polsce! Dzisiaj postawiliśmy wielki krok w kierunku równouprawnienia osób LGBT. Wierzymy, że już wkrótce kwestie zmian prawnych dotyczących osób LGBT nabiorą tempa. A to pozwoli gejom, lesbijkom, osobom biseksualnym i transpłciowym mieszkającym w Polsce żyć godnie i na równi z innymi – mówi patrząc z nadzieją w przyszłość Cecylia Jakubczak z KPH. Z wyroku niewątpliwie zadowolona jest osoba reprezentująca organizację LGBT Business Forum, który tak komentuje decyzję sądu

Wyrok, jaki zapadł dziś przed Sądem Najwyższym jest potwierdzeniem tego, że swoboda działalności gospodarczej – jak każda inna swoboda – nie jest nieograniczona i nie pozwala na dyskryminowanie ze względu na orientację seksualną. Jako osoba zajmująca się zarządzaniem różnorodnością i promowaniem postaw otwartości wśród przedsiębiorców, cieszę się z tego rozwiązania. Wierzę i mam nadzieję, że choć obecne władze Polski nie są skłonne zauważać istnienia i praw osób LGBT, to dzięki zastosowaniu odpowiednich, istniejących przepisów, możemy liczyć choć na minimum bezpieczeństwa w Polsce. Mam też nadzieję, że utrwalona linia orzecznicza w podobnych sprawach będzie ostatecznie czynnikiem, który sprawi, że osoby nieheteronormatywne doczekają się czasów, gdy przysługiwać im będzie pełna ochrona – tak jak reszcie społeczeństwa – stwierdza Jej Perfekcyjność.

Sąd Najwyższy stanął dziś po stronie tych, którzy chcą przy pomocy aparatu państwa gwałcić wolność - tak prokurator generalny Zbigniew Ziobro skomentował czwartkową decyzję Sądu Najwyższego o oddaleniu kasacji w sprawie drukarza, który odmówił druku plakatów LGBT.

Ziobro przypomniał również, że konstytucja chroni każdego w zakresie wolności sumienia i wyznawanej wiary. - Chroni również wolność gospodarczą i swobodę umów. Sąd Najwyższy całkowicie abstrahował od tych konieczności i poszedł w duchu poprawności politycznej, która pojawia się w niektórych krajach Zachodniej Europy, które w sposób represyjny przy użyciu przemocy państwa są wprzęgane w służbę ideologii aktywistów homoseksualnych. Z tym w sposób fundamentalny się nie zgadzam - oświadczył.

Stąd - jak dodał - jego decyzja o złożeniu kasacji, a także wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. - Ufam, że Trybunał Konstytucyjny naprawi ten stan rzeczy zmuszania obywateli do wykonywania usług, które są sprzeczne z ich wartościami - oświadczył - TVN2

 

czwartek, 14 czerwca 2018, lukeblog
Tagi: news

Polecane wpisy