Masz pytanie do mnie czy chcesz mnie poznać napisz na lukeblog@Gazeta.pl ***
RSS
wtorek, 09 lutego 2016

Czterech mężczyzn opowiadają dla BuzzFeed o ich doświadczenia bycia gejem w armii.

W ostatnią sobotę odbyło się czwarte spotkanie z cyklu 'Grupa Stonewall Dyskutuje'. Rozmawiali o polityce równościowej. W specjalnym skrócie przygotowanym przez Artykuł Osiemnasty.

Tagi: LGBT
21:33, lukeblog
Link Dodaj komentarz »

12669471_10153887881273374_6748068182598609914_n

Oplute drzwi, wyryty krzyż celtycki, napisy „White Power” i spalony plakat - między innymi takich aktów wandalizmu dopuścili się nieznani sprawcy, którzy w nocy z soboty na niedzielę (6-7.02) zaatakowali siedzibę Stowarzyszenia Lambda Warszawa, działającego na rzecz osób LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych).

To pierwszy tak silny atak na tle homofobicznym na stowarzyszenie. Oprócz widocznych prób włamania na drzwiach wejściowych widoczne były ślady oplucia, wyryty został też krzyż celtycki oraz napisy: „White power” i „zakaz pedałowania”. Zerwano i spalono również wiszący przed wejściem plakat z nazwą organizacji.

W niedzielę o godz. 13 została zawiadomiona policja i złożone zostały zeznania, wieczorem na miejscu obecni byli również technicy. Przejrzane zostaną taśmy z monitoringu osiedla.

Choć sprawcy zdarzenia nie są jak dotąd znani, biorąc pod uwagę wyryty symbol można podejrzewać, że są to sympatycy poglądów neonazistowskich.

Do Lambdy Warszawa przychodzą codziennie dziesiątki osób. Jako stowarzyszenie prowadzimy grupy wsparcia, poradnictwo psychologiczne, warsztaty i spotkania. W dniu ataku, w godzinach wcześniejszych, odbywało się spotkanie Koalicji przeciwko przestępstwom motywowanym uprzedzeniami.

Nie chcemy by komuś stała się krzywda, nie damy się też jednak zastraszyć żadnym ugrupowaniom. Choć utrzymujemy się głównie z darowizn i składek członkowskich planujemy w najbliższym czasie wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia na wypadek kolejnych ataków.

tumblr_inline_o28y4emheA1tsitpw_540

Nowy numer Lavender Magazine dostępny TUTAJ

tumblr_inline_o28xkfg8td1tsitpw_540

Nowy numer Get Out! dostępny TUTAJ

tumblr_inline_o28xnvfMqT1tsitpw_540

Nowy numer QX Magazine dostępny TUTAJ.

tumblr_inline_o28xqh3F4V1tsitpw_540

Nowy numer Boyz Magazine dostępny TUTAJ.

tumblr_inline_o28ybnwDTu1tsitpw_540

Nowy numer Rage Mag dostępny TUTAJ

tumblr_inline_o28yhfLjNf1tsitpw_540

Nowy numer Fyne Times dostępny TUTAJ.

FLAME Magazine Feb 2016
Publish at Calameo
Pride Life Issue 10
Read more publications at Calaméo

The GA Voice

Agenda

Guy Magazine

The Standard Magazine

Boston Spirit Nov

OutBoise Magazine

Liberty Press Kansas

The Rainbow Times

LGBT History Month

LinQ

Out Front

David Atlanta

Dallas Voice

eXpression! Magazine

Next Magazine NY

GayPV Magazine

Blue Equity

Connextions Magazine

Gay Weddings and Marriage Magazine

Fenuxe Magazine

In Magazine

10:22, lukeblog
Link Dodaj komentarz »

z19589635Q,Lublin--winiarnia-Manifest--Spotkanie-z-Ewa-Siedle

" - Co nam w tej chwili zagraża najbardziej - zapytała na początek prowadząca spotkanie Małgorzata Bielecka-Hołda. - Wzajemna nienawiść - odpowiedziała bez chwili namysłu Ewa Siedlecka. - I nie chodzi tylko o politykę, o to że społeczeństwo jest podzielone. My po prostu zaczęliśmy się nienawidzić. (...)

Zdaniem Siedleckiej prawo kształtuje świadomość. Dlatego tak ważne są takie ustawy jak ta o uzgadnianiu płci czy o związkach partnerskich. Środowiska homoseksualne o nią walczyły, bo takie przepisy mogły zmienić świadomość ludzi. - Z tego samego powodu koalicja rozmaitych organizacji domagała się, aby w prawie karnym zrównać w ochronie mniejszości narodowe i etniczne z innymi grupami dyskryminowanymi. Chodziło o to, żeby akty nienawiści na tle narodowym były tak samo karane jak np. pobicia dokonane z powodu uprzedzeń do danej orientacji seksualnej. Tych ustaw nie udało się przegłosować przez osiem lat. Przez osiem lat rządów Platformy. Bądźmy sprawiedliwi, tak było - przypomina Siedlecka." (Gazeta Wyborcza)

Tagi: cytat
10:22, lukeblog
Link Dodaj komentarz »

Film wykonany przez młodych szkoły katolickiej nastolatków LGBTI pokazuje, jak daleko zaszliśmy w prawach. Zrobiony film w ramach projektu Iris Prize, opowieść o młodej dziewczynie która wychodzi. (GayStarNews)

Tagi: LGBT
10:22, lukeblog
Link Dodaj komentarz »
3 lutego 58 organizacji, grup i partnerów społecznych tworzących Koalicję na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej wystosowało list do Minister Edukacji Narodowej. Koalicja przedstawia w nim swoje postulaty oraz zwraca się do Minister Anny Zalewskiej z prośbą o spotkanie. Treść listu przedstawiamy poniżej.
 
Warszawa, 3 lutego 2016 r.
 
Szanowna Pani Minister
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa
 
Szanowna Pani Minister,
 
W imieniu Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) oraz Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej – porozumienia 58 organizacji pozarządowych i partnerów społecznych działających na rzecz edukacji i równości, zwracamy się do Pani, przedstawiając cele i postulaty Koalicji oraz prosząc o osobiste spotkanie.
 
Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej powstała w 2011 roku i łączy organizacje, grupy i podmioty z 19 miast oraz mniejszych miejscowości z całej Polski. W jej skład wchodzą instytucje od wielu lat pracujące ze szkołami i środowiskiem nauczycielskim w obszarze praw człowieka i równości. 
 
Celem Koalicji jest wprowadzenie rzetelnej edukacji antydyskryminacyjnej do edukacji formalnej w Polsce. Od 2011 roku Koalicja prowadzi dialog z decydentami i decydentkami systemu oświaty, prezentując diagnozę systemu edukacji formalnej, ekspertyzę w obszarze edukacji antydyskryminacyjnej oraz wskazując priorytetowe obszary do zmiany, by równość, wolność od przemocy i dyskryminacji oraz godność i bezpieczeństwo wszystkich dzieci i dorosłych w szkole mogła być zapewniana. 
 
Uznajemy zapobieganie wszelkiej dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami za jedno z podstawowych zadań szkoły, która ma wychowywać do życia w demokratycznym społeczeństwie. Stąd wysoce niepokojąca jest dla nas sytuacja, w której szkoły w Polsce są miejscem nierównego traktowania ze względu na płeć, rasę, pochodzenie narodowe i etniczne, wyznanie i bezwyznaniowość, niepełnosprawność, orientację seksualną, status społeczno-ekonomiczny i inne przesłanki. Na fakt ten wskazują zarówno badania jednostek akademickich, instytutów badawczych i środowisk pozarządowych, jak i sami nauczyciele, nauczycielki, uczniowie, uczennice i ich rodzice / opiekunowie. 
 
Rozwiązania już istniejące w systemie oświaty są rozwiązaniami zdecydowanie niewystarczającymi, mało skutecznymi i doraźnymi. Szkoły w Polsce wciąż nie są wolne od dyskryminacji, mowy nienawiści i przemocy motywowanej uprzedzeniami. W związku z występowaniem tych zjawisk szkoły w Polsce nie są także miejscami bezpiecznymi – tymczasem bezpieczeństwo jest podstawowym warunkiem uczenia się. 
 
Licząc na możliwość osobistej prezentacji Pani Minister postulatów Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej w najbliższej przyszłości, przedstawiamy najważniejsze z nich: 
 
1. Uruchomienie regularnego kursu doskonalenia nauczycieli/nauczycielek, wzmacniającego ich kompetencje do reagowania i przeciwdziałania dyskryminacji, mowie nienawiści oraz przemocy motywowanej uprzedzeniami.
 
Wciąż brakuje regularnego trybu doskonalenia nauczycieli/nauczycielek w obszarze edukacji antydyskryminacyjnej, przygotowującego do reagowania i przeciwdziałania dyskryminacji w szkołach. Nauczyciele/nauczycielki nie mają usystematyzowanego dostępu do tego ważnego obszaru wiedzy. Dobrze przygotowani nauczyciele/nauczycielki to podstawowy warunek zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa oraz poszanowania ich praw bez względu na jakąkolwiek cechę. Wielu takich nauczycieli/nauczycielek prowadzi edukację antydyskryminacyjną w swoich szkołach, zdając sobie sprawę z tej pilnej potrzeby. Ich możliwości pozyskiwania wiedzy i rozwoju powinny być szersze i systemowo dostępne. 
 
2. Wprowadzenie, wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tematu przeciwdziałania dyskryminacji do standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz do szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
 
Koalicja stoi na stanowisku, że przeciwdziałanie dyskryminacji jest jedną z kluczowych kompetencji nauczycieli/nauczycielek, gwarantującą wszystkim uczniom równy poziom ochrony przed naruszeniami i przemocą. Konsekwentnie, kompetencja ta powinna być zapisana w aktach prawnych regulujących kwalifikacje i standardy kształcenia w zawodzie nauczyciela. Jednocześnie wesprze to znacząco realizację wymagań kierowanych do szkół od maja 2013, zgodnie z którymi szkoły mają obowiązek realizacji działań zapobiegających dyskryminacji, skierowanych do całej społeczności szkoły, a także realizację zapisów podstawy programowej dotyczącej roli szkoły w zapobieganiu wszelkiej dyskryminacji. 
 
3. Wprowadzenie systemowej zmiany do procedury zatwierdzania do użytku podręczników szkolnych tak, aby wyeliminować z nich treści dyskryminacyjne.
 
Badania własne TEA, jak i badania innych organizacji członkowskich Koalicji i ośrodków badawczych (m.in. Feminoteka, Kampania Przeciw Homofobii, Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) wskazują, że mimo istnienia ogólnych wytycznych dla recenzentów, w podręcznikach stosowanych w polskich szkołach i zatwierdzonych do użytku przez MEN nadal znajdują się treści wzmacniające stereotypy i dyskryminację. Zobowiązania MEN odnoszące się do tej problematyki wpisane są w Krajowy Program Działań na rzecz Równego Traktowania – tym bardziej Koalicja postuluje rewizję wytycznych dla recenzentów po to, by osoby te otrzymały jasne wskazówki i narzędzia pozwalające nie kierować do użytku szkolnego materiałów zaprzeczających zasadzie równego traktowania i niedyskryminacji. 
 
4. Przygotowanie i szerokie upowszechnienie informacji dla nauczycieli/ nauczycielek, rodziców oraz dzieci i młodzieży na temat możliwości reagowania i postępowania w przypadkach dyskryminacji i przemocy doświadczanej w szkole.
 
Wyjątkowo pilnym, ale też praktycznym działaniem jest upowszechnienie rzetelnych i wyczerpujących informacji na temat możliwości pomocy, jaką uczniowie/uczennice i ich rodzice mogą uzyskać w sytuacji dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami, do której doszło w szkole. Podobnie, przystępnych i konkretnych informacji na temat możliwości reagowania w takich sytuacjach potrzebują nauczyciele/nauczycielki. Wierzymy, że bezczynność wobec istniejących naruszeń praw dziecka, wynika często nie tyle ze złej woli, lecz przede wszystkim z braku wiedzy na temat właściwych możliwości działania.
 
5. Podtrzymanie praktyki oficjalnego występowania Minister Edukacji Narodowej do kuratoriów i szkół na temat wagi przeciwdziałania dyskryminacji.
 
Uwzględnianie perspektywy antydyskryminacyjnej w życiu szkoły – mimo istniejących wymagań prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej obejmującej całą społeczność szkolną - pozostawało najczęściej zależne od dobrej woli i gotowości zmotywowanych nauczycieli/ nauczycielek. Wystąpienia kolejnych Ministrów Edukacji Narodowej na temat wagi edukacji antydyskryminacyjnej w 2012 i 2014 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka 10 grudnia były jasnym sygnałem wspierającym i legitymizującym zaangażowanie nauczycieli i nauczycielek. Liczymy na to, że Pani Minister w podobny sposób podkreślać będzie publicznie wagę praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji w życiu szkoły. 
 
6. Wpisanie do podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 edukacji antydyskryminacyjnej, w szczególności w zakresie wspierania dialogu międzykulturowego i integracji społecznej.
 
Problem izolowania, wyzwisk i pobić domniemanych lub rzeczywistych migrantów narasta, przejawiając się także w środowisku szkolnym. Jest to jedynie odbicie szerszej sytuacji społecznej i postaw wyrażanych przez dorosłych, niemniej szkoła bezwzględnie powinna wspierać uczniów i uczennice, a także całą szkolną społeczność do życia w społeczeństwie otwartym na różnice, z szacunkiem dla różnorodności i bez nienawiści podbitej lękiem. Uwzględnienie przez Panią Minister edukacji antydyskryminacyjnej, w szczególności w zakresie wspierania dialogu międzykulturowego i integracji społecznej w kierunkach polityki oświatowej na przyszły rok szkolny wesprze zaangażowanie szkół w przeciwdziałanie ksenofobii, mowie nienawiści i budowanie bezpiecznych przestrzeni do uczenia się i rozwoju wszystkich dzieci. 
 
Zwracamy się z prośbą o spotkanie z Panią Minister, licząc na możliwość kontynuacji dialogu z Ministerstwem Edukacji Narodowej jako najważniejszym podmiotem systemowej zmiany na rzecz szkoły wolnej od dyskryminacji i przemocy.
 
Z wyrazami szacunku, w imieniu Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej,
                                         
Małgorzata Dymowska
Członkini Zarządu Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej
 
Natalia Sarata
Współkoordynatorka Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej
                                    
Organizacje członkowskie Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej:
 
1. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa
2.Amnesty International Polska, Warszawa
3.Fundacja Autonomia, Kraków
4.Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa
5.Centrum Inicjatyw UNESCO, Wrocław
6.Ekspedycja w Głąb Kultury, Zabrze 
7.Fundacja Feminoteka, Warszawa
8.Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, Warszawa
9.Stowarzyszenie Homo Faber, Lublin
10.Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa
11.Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Warszawa
12.Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych MIKUSZEWO, Poznań
13.Fundacja Dla Odmiany, Warszawa 
14.Stowarzyszenie Jeden świat, Poznań 
15.Związek Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa
16.Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, Warszawa
17.Grupa Edukatorów Seksualnych PONTON, Warszawa
18.Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Warszawa
19.Stowarzyszenie Pro Humanum, Warszawa
20.Fundacja Przestrzeń Kobiet, Kraków
21.Stowarzyszenie W stronę dziewcząt, Warszawa
22.Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej kochani”, Warszawa
23.Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa
24.Fundacja Klamra, Żywiec
25.Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim
26.Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjno-Naukowe „KEN", Warszawa
27.Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL, Kraków
28.Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12, Białystok
29.Grupa Edukacyjna Poradni Zdrowia Psychoseksualnego „Bez tabu", Gdańsk
30.Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, Głogów
31.Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, Warszawa
32.Fundacja Osiem Marzeń, Szydłowiec
33.Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ", Warszawa
34.Hollaback! Polska, Warszawa
35.Fundacja Trans-Fuzja, Warszawa
36.Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, Oświęcim
37.Fundacja Rownosc.org.pl, Kraków 
38.Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych oraz Osób Queer „Pracownia Różorodności", Toruń
39.Fundacja REVERS, Wrocław
40.Akceptacja. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Homoseksualnych, Biseksualnych i Transpłciowych, Warzawa
41.Stowarzyszenie Kolektyw Odrobina Kultury, Warszawa
42.Fundacja Aktywizacja, Warszawa
43.Stowarzyszenie na rzecz Profilaktyki i Edukacji Seksualnej TUMA, Starogard Gdański
44.Stowarzyszenie Kofe(m)ina, Olsztyn
45.Fundacja Pozytywnych Zmian, Bielsko-Biała
46.Fundacja na rzecz Różnorodności Polistrefa, Kraków
47.Fundacja na rzecz Równości, Wrocław
48.Fundacja Ośrodka KARTA, Warszawa
49.ANTERIS Fundacja Pomocy Prawnej, Gdynia
50.Fundacja HerStory, Lublin
51.Stowarzyszenie Naukowe Psychologia i Seksuologia LGBT, Kędzierzyn-Koźle
52.Stowarzyszenie Montaż, Bielsko-Biała
53.Fundacja Punkt Widzenia, Wrocław
54.Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT „Tolerado”, Gdańsk
55.Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo, Kraków
56.Fundacja Droga Wolna, Szczecin 
57.Fundacja Szkoła Bez Dyskryminacji "Czarna Owca", Wrocław
58.Społeczny Monitor Edukacji, Warszawa
 
Do wiadomości:
Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wojciech Kaczmarczyk, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich
Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka
Tagi: news
10:22, lukeblog
Link Dodaj komentarz »

Zapraszamy na kolejne spotkanie dla bliskich osób transpłciowych. Odbędzie się ono wyjątkowo w czwartek 11 lutego o godz. 18.30 w siedzibie Fundacji Trans-Fuzja w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10 lok. 66 (w prześwicie między drugim a trzecim podwórzem).

Na spotkanie zapraszamy rodziców, partnerki, partnerów, innych członków rodziny lub przyjaciół osób transpłciowych, którzy chcieliby wymienić się doświadczeniami, porozmawiać o trudnościach i radościach życia codziennego lub po prostu spotkać inne osoby o podobnej historii, jak ich własna.

Tutaj można podzielić się swoimi obawami, opowiedzieć o kłopotach dnia codziennego, związanych z tranzycją, transpłciowością i crossdressingiem osób bliskich, o tym, jak wspieramy ukochane osoby, oraz o wszystkich innych sprawach, które bolą lub cieszą.

Zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy z tematem transpłciowości i crossdressingu swoich najbliższych spotykają się na co dzień. Spotkanie poprowadzą psycholog Agnieszka Rynowiecka oraz wolontariuszka Agnieszka.

Jesteś osobą transpłciową (transseksualną, transgender, transwestytyczną itp.)? A może po prostu nie jesteś pewny swojej tożsamości płciowej? Ta grupa jest dla ciebie. Przyjdź i poznaj inne osoby, takie jak ty. Mile widziane są też osoby, które proces transformacji mają już za sobą i mogą podzielić się swoimi doświadczeniami z pozostałymi.

Fundacja Trans-Fuzja zaprasza na kolejne spotkanie grupy wsparcia dla osób transpłciowych, które odbędzie się w Warszawie 12 lutego (piątek) o godz. 18.30 w siedzibie Fundacji Trans-Fuzja przy ul. Noakowskiego 10 lok. 66 (w prześwicie między drugim a trzecim podwórzem).

Jeśli potrzebujesz kontaktu z innymi, którzy Cię wysłuchają, zrozumieją, zaakceptują mimo Twojej odmienności, jeśli potrzebujesz informacji o transseksualności, procedurach i pomocy medycznej, a także jeśli masz wątpliwości, czy transpłciowość dotyczy właśnie Ciebie, przyjdź na nasze spotkanie. Chcemy pomóc Ci poczuć, że nie jesteś sam, że są inni, którzy rozumieją Twój problem.

Spotkania grupy wsparcia dla osób transpłciowych odbywają się w siedzibie Fundacji Trans-Fuzja w każdy drugi i czwarty piątek miesiąca o godz. 18.30. Prowadzą je psycholog Julia Kata i wolontariuszka fundacji Edyta Baker. Zapraszamy.

poniedziałek, 08 lutego 2016

Opowieść o Romario, urodził się jako dziewczynka na Jamajce - uciekł do Wielkiej Brytanii 7 lat temu uciec ojciec fizycznie zaatakował go za to pociąga jego kobiety. Wraca i widzi swojego ojca po raz pierwszy od tego czasu kiedy zmienił płeć.

Caitlyn Jenner o wcześniejszej próbie zmiany płci

France24 dotyczące dzieci transpłciowy

Poniedziałek: The Fosters, odc. 20 o 11:00 na CANAL+ Family. Zbliżają się szkolne Zimowe Zawody. Jesus i Mariana martwią się o przyszłość swojego związku. Callie zostaje nominowana na Królową Zimy, tymczasem Ana przynosi bardzo negatywne wieści.

Po prostu Jillian, odc. 2 o 10:00 i 19:00 i odc 1 o 18:00 na E! Entertainment.

Fragment odc 1 promo

Wtorek: Współczesna rodzina 7, odc. 4 o 20:10 na HBO Comedy. Współczesna rodzina 6, odc. 17 i 18 o 21:55 na Fox Comedy. Jay i Claire nie mogą dojść do porozumienia, gdy muszą nakręcić reklamę Pritchett Closets w odpowiedzi na nowe i chwytliwe nagranie ich konkurenta. Tom z sąsiedztwa wciąż używa drona, by szpiegować opalającą się Glorię. Phil, Luke i Manny postanawiają zniszczyć urządzenie. Pozbawiona słuchu Lily przygotowuje się do szkolnego występu. Cameron jest bardziej tym faktem zmartwiony niż ona sama. Z kolei uczucia Haley do Andy'ego jeszcze bardziej się komplikują, gdy ten zostaje w pośpiechu zabrany do szpitala z powodu ataku wyrostka robaczkowego.

Wiosenna przerwa w nauce skłania Claire do porządków. W tym czasie Phil zmaga się z poczuciem, że nie jest już młody, gdyż Luke wydaje się we wszystkim lepszy od niego. Haley zabiera Alex na festiwal muzyczny, by odgonić jej myśli od studiów. Gloria i Jay rzucają sobie nawzajem wyzwania. Ona ma przestać oglądać hiszpańskojęzyczne opery mydlane, zaś on rzucić palenie cygar. Gdy Gloria towarzyszy Cameronowi podczas konkursu talentów, trudno jej dotrzymać słowa.

Odruch serca o 00:35 na HBO2. Nowy Jork, lata 80. XX wieku. Do społeczeństwa coraz częściej docierają informacje mówiące o tajemniczym wirusie dziesiątkującym społeczność LGTB. Pisarz Ned Weeks (Mark Ruffalo) stawia sobie za cel zwiększenie świadomości na temat wirusa, nazwanego przez naukowców HIV, a także wpłynięcie na sposób postrzegania osób zarażonych. Jego aktywistyczne działania wzbudzają kontrowersje i powodują konflikty z najbliższymi. Obraz w reżyserii Ryana Murphy'ego ("Jedz, módl się, kochaj"), jest adaptacją autobiograficznej sztuki Larry'ego Kramera, traktującej o początkach epidemii AIDS w USA. W postać Neda Weeksa, alter ego Kramera, wcielił się Mark Ruffalo ("Wszystko w porządku", "Wyspa tajemnic").

Środa: Współczesna rodzina 7, odc. 5 o 20:10 na HBO Comedy. Grey's Anatomy: Chirurdzy 12, odc. 8 o 21:00 na FOX HD. Rozprzestrzeniane po szpitalu plotki wymykają się spod kontroli. Oddział ratunkowy zostaje zasypany rannymi strażakami z pobliskiego pożaru lasu. Maggie zmaga się z utrzymaniem w pracy profesjonalnych stosunków z Andrew. Tymczasem Jo kwestionuje priorytety Alexa.

Drag queens, królowe Londynu, odc. 7 i 8 o 00:00 na PLANETE+. Niezwykła opowieść o drag queens z londyńskiego Soho. Mężczyźni upodabniający się strojem i makijażem do kobiet bardzo często narażeni są na brutalne konfrontacje z rzeczywistością. Dokumentaliści nie tylko odsłaniają kulisy ich scenicznych występów, lecz także śledzą prywatne życie. Widzowie zyskują okazję poznania Silver Summers, Bagi Chipz i Lady Lloyd z zespołu Buffalo Girls. Ponadto twórcy serii prezentują historię m.in. rugbysty Chrisa. Sportowiec pragnie stworzyć szczęśliwy związek z osobą, która zaakceptuje jego alter ego - Rosie Beaver.

Czwartek: Współczesna rodzina 7, odc. 6 o 20:10 na HBO Comedy. Dumni i wściekli o 18:00 na Cinemax. Rok 1984. Reformy wprowadzone przez Margaret Thatcher prowadzą do protestu górników. Grupa gejowskich aktywistów z Londynu, w tym Mark (Ben Schnetzer) i Jonathan (Dominic West), postanawia zorganizować zbiórkę pieniędzy dla strajkujących. Członkowie organizacji LGBT przyjeżdżają kolorowym busem do konserwatywnego walijskiego miasteczka, by przekazać lokalnym mieszkańcom zebrane środki finansowe. Przybysze próbują przekonać do współpracy lokalną społeczność i razem walczyć o swoje prawa. Dla dobra sprawy oba środowiska muszą zapomnieć o uprzedzeniach i dzielących je różnicach. Niespodziewanie rodzi się między nimi przyjaźń ponad wszelkimi podziałami. Oparty na faktach obraz zdobył nominację do Złotego Globu i Nagrodę Specjalną na MFF w Cannes.

Wielki Liberace o 22:40 na TVP 2. USA, lata 70. Liberace (Michael Douglas), uzdolniony pianista i showman w sile wieku, poznaje biseksualnego nastolatka Scotta Thorsona (Matt Damon). Artysta, zafascynowany dorastającym w sierocińcu chłopakiem, postanawia zatrudnić go jako swojego asystenta. Okazuje się, że w rzeczywistości jest to pretekst do wdania się ze Scottem w romans. Zakochany w nastolatku Liberace starannie ukrywa przed światem ich burzliwy związek. Film o dwuznacznej relacji między wielkim artystą a młodszym o 40 lat chłopakiem został nagrodzony Złotym Globem. Reżyserii tej historii, opartej na autobiograficznej książce Scotta Thorsona, podjął się znany z takich filmów, jak: "Seks, kłamstwa i kasety wideo", "Traffic" czy "Erin Brockovich" Steven Soderbergh, który po zrealizowaniu tego obrazu ogłosił koniec kariery. W tytułową rolę wcielił się Michael Douglas ("Wall Street", "Upadek"), który otrzymał za tę rolę Złoty Glob i Emmę. Towarzyszył mu Matt Damon ("Buntownik z wyboru", "Tożsamość Bourne'a").

Piątek: The Fosters, odc. 20 o 20:00 na CANAL+ Family HD. Dumni i wściekli o 09:30 na Cinemax. Dumni i wściekli o 18:00 na Cinemax 2. Ladyboys, odc. 1 o 21:00 na Nat Geo People HD. Po prostu Jillian, odc. 2 o 20:00 na E! Entertainment.

Fragment odc1 promo

Sobota: The Fosters, odc. 20 o 11:00 na CANAL+ Family HD. Ladyboys, odc. 2 o 00:30 na TVN Style. Graham Norton Show 18, odc. 14 o 00:00 na BBC Lifestyle. Dumni i wściekli o 09:30 na Cinemax2. Grey's Anatomy: Chirurdzy 12, odc. 8 o 21:00 na FOX HD. Seks w kulturze Zachodu: Od przyjemności do grzechu, odc. 1 o 23:00 na PLANETE+ HD. Po prostu Jillian, odc. 2 o 12:00 i 21:00 na E! Entertainment.

Drag queens, królowe Londynu, odc. 7 i 8 o 00:05 na PLANETE+ HD.

Niedziela: Imperium 2, odc. 3 o 21:00 na FOX HD. Zakazana miłość, odc. 3 o 21:00 na Nat Geo People HD. Jamie urodziła się jako mężczyzna, ale jest w trakcie zmiany płci, pragnie zostać kobietą. Tymczasem Louis urodził się jako kobieta i zmienia płeć na męską. Para pokochała się i planuje ślub. Twórcy programu towarzyszą Louisowi podczas jego pierwszej operacji, polegającej na usunięciu piersi. Louis i Jamie musieli stawić czoła kpinom, nienawiści, agresji i odrzuceniu. Mimo fizycznych i psychicznych urazów, których doświadczyli, udało im się odnaleźć w tłumie.

The Fosters, odc. 21 o 17:45 na CANAL+ Family. Wszyscy bohaterowie muszą stawić czoło swoim problemom. Callie i Jude przygotowują się do zbliżającej się wielkimi krokami adopcji. Mariana stara się pomóc przyjacielowi, tymczasem Jesus chce wreszcie uporać się ze swoim ADHD. Stef i Mike ujawniają bliskim szokujące informacje, tymczasem Brandon podejmuje kolejną błędną decyzję. Vico postanawia się na nim zemścić.

Po prostu Jillian, odc. 3 o 20:00 na E! Entertainment. Jillian Michaels to kobieta wielu talentów - jest uznaną instruktorką fitness, przedsiębiorcą, osobowością telewizyjną też matka i partnerka.

Jillian Michaels to przedsiębiorca, trenerka osobista i telewizyjna megagwiazda. Ma tysiące fanów na całym świecie. Jillian słynie z wyrazistej osobowości i propagowania zdrowego stylu życia. Popularność zdobyła też za sprawą udziału w reality show NBC „The Biggest Loser” w roli trenerki. Teraz będziemy mieli okazję obserwować życie Jillian Michaels od kuchni. Poznamy jej rodzinę i przyjaciół oraz zobaczymy, jak radzi sobie z codziennymi problemami, świętuje sukcesy i znosi porażki.

Silny charakter, wytrzymałość, zwinność oraz niesłychana umiejętność motywacji siebie i innych - to znane wszystkim cechy Jillian Michaels. To jednak tylko jedno oblicze tej popularnej osobowości telewizyjnej. Codziennie życie Jillian upływa na wychowywaniu dwójki dzieci, pielęgnowaniu miłości do życiowej partnerki, kontaktach biznesowych, spotkaniach z rodziną i przyjaciółmi oraz opiece nad... 15 zwierzętami.

Po raz pierwszy fani będą mogli z bliska przyjrzeć się kobiecie, która własnymi siłami i ogromną determinacją zbudowała swoje biznesowe imperium, a równocześnie starała się zachować bliskie relacje z ważnymi dla niej osobami, darzącymi ją wsparciem i pomagającymi ogarnąć chaos codziennych spraw. W ośmiu odcinkach sezonu Jillian będzie starała się zachować zdrowy balans w opiece nad stale rosnącym biznesem oraz swoimi dziećmi - pięcioletnią córką Lukensią („Lu”) oraz trzyipółletnim synem Phoenixem - wychowywanymi wspólnie z życiową partnerką, Heidi Rhoades.

Jillian wraz ze swoim wspólnikiem Giancarlo stale opracowuje nowe sposoby na sprostanie wymaganiom ogromnej rzeszy fanów. Pracują nad nowymi projektami telewizyjnymi, książkami, ćwiczeniami na płytach DVD, inwestycjami biznesowymi, liniami żywności, suplementów i odzieży treningowej... Tymczasem w domu, oprócz dzieci i Heidi, na zainteresowanie Jillian czeka całe stadko zadomowionych zwierząt, w tym świnka Stella, która bardzo polubiła spędzać noce w... sypialni.

Cokolwiek by się nie działo w jej ciekawym życiu, Jillian Michaels każdego dnia udowadnia, że co prawda nikt nie jest doskonały, ale z drugiej strony - nic nie jest niemożliwe.


Ekstra tydzień akcenty:
Od poniedziałku do piątku: Gotowe na wszystko o 20:05 na Polsat Romans, twórca Marc Cherry plus miedzy innym gra Tuc Watkins jako Bob Hunter oraz Charlie Carver. Glee 3 o 11:25 na Fox Comedy. Współczesna rodzina 4x o 14:15 i 2x o 20:00 na Fox Comedy. Puszyści kontra szczupli, około 14:55 i 23:00 na BBC Lifestyle, z udziałem geja lekarza Christiana Jessena. Jak poznałem waszą matkę 8 3x o 19:45 na Comedy Central z udziałem Neil Patrick Harris.

Teoria wielkiego podrywu 6, 2x o 18:25 i 21:00 na Comedy Central z udziałem Jim Parsons. Od poniedziałku do czwartku: Barwy szczęścia o 20:00 na TVP2. Doktor 90210 o 03:00 na E! Entertainment. Rozpalić Cleveland o 21:55 na Comedy Central Family. Z kamerą u Kardashianów o 02:00 na E! Entertainment. E! News o 07:00 - 07:45 - 13:00 - 13:45E - 16:00 - 16:45 - 22:00 - 22:45 na E! Entertainment. Transakcje za milion dolarów - Los Angeles 5 o 11:40 na Domo+ HD.

Poniedziałek: Skazany na śmierć, odc. 18 o 00:40 TVN z udziałem Wentworth Miller. Wszystkie wcielenia Tary 3, odc. 7 o 02:05 na TVN Fabuła HD. Gogglebox. Przed telewizorem 3 o 22:00 na TTV. Edukacja seksualna, odc. 5 o 23:10 - Poniedziałek, sobota - 23:00 na Fokus TV z udziałem biseksualnej Anna Richardson. Jestem Cait, odc. 2 o 00:00 na E! Entertainment.

Współczesna rodzina 7, odc. 1 - 2 - 3 o 14:05 na HBO Comedy. Z kamerą u Kardashianów: Wspaniała Kris, odc. 11 o 20:00 na E! Entertainment. Policja stylu: Nagrody Gildii Aktorów Ekranowych 2016 o 21:00 na E! Entertainment. Jestem Cait, odc. 3 o 00:00 na E! Entertainment.

Wtorek: Po prostu Jillian, odc. 2 o 21:00 na E! Entertainment. Ladyboys, odc. 1 o 00:40 na TVN Style. Nazywam się Jenner. Caitlyn Jenner, odc. 2 o 15:00 na POLSAT Cafe. Dziecko supermodel o 22:00 na BBC Lifestyle. Policja stylu: Nagrody Gildii Aktorów Ekranowych 2016 o 20:00 na E! Entertainment.

Środa: Po prostu Jillian, odc. 2 o 11:00 na E! Entertainment. Bogaci bankruci 4, odc. 11 o 01:45 na TVN Fabuła HD z udziałem Portia de Rossi. Orphan Black, odc. 6 o 22:00 na BBC HD. Współczesna rodzina 7, odc. 4 o 14:25 na HBO Comedy. Nazywam się Jenner. Caitlyn Jenner, odc. 2 o 11:00 na POLSAT Cafe. Święci z Bostonu 2: Dzień Wszystkich Świętych o 22:00 na TV 4. Medium z Hollywood, odc. 1 o 23:00 na E! Entertainment.

Czwartek: Orphan Black, odc. 7 o 22:00 na BBC HD. Po prostu Jillian, odc. 2 o 23:00 na E! Entertainment. Jestem Cait, odc. 6 o 00:00 na E! Entertainment. Współczesna rodzina 7, odc. 5 o 13:35 na HBO Comedy. American Horror Story: Hotel 5, odc. 7 i 8 o 23:10 na FOX HD.

Piątek: Współczesna rodzina 7, odc. 3 o 14:35 na HBO Comedy. Medium z Hollywood, odc. 2 o 21:00 na E! Entertainment.

Sobota: Downton Abbey 5, odc. 6 o 12:35 na TVP 1. Współczesna rodzina, od 17:55 na Fox Comedy. Ekipa z Newcastle 11, odc. 3 o 22:00 na MTV Polska. Współczesna rodzina 7, odc. 4 - 5 - 6 o 09:30 na HBO Comedy. Jestem Cait, odc. 3 - 4 - 5 - 6 o 07:00 na E! Entertainment. Medium z Hollywood, odc. 2 o 22:00 na E! Entertainment. Jestem Cait, odc. 1 - 2 - 3 o 00:00 na E! Entertainment. Skandal 5, odc. 6 o 20:05 na FOX HD. American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona, odc. 2 o 22:00 na FOX HD. Ladyboys, odc. 3 o 19:00 i odc 1 o 20:00 na Nat Geo People HD.

Niedziela: Współczesna rodzina 7, odc. 4 - 5 - 6 o 07:35 na HBO2. Współczesna rodzina od 10:05 i 18:45 na Fox Comedy. American Horror Story, odc. 10 o 01:30 na TV Puls. Jestem Cait, odc. 7 i 8 o 07:00 na E! Entertainment. Bogate dzieciaki z Beverly Hills, odc. 1 i 2 o 09:00 na E! Entertainment. Po prostu Jillian, odc. 1 - 2 - 3 o 18:00 na E! Entertainment. Medium z Hollywood, odc. 2 o 21:00 i 00:00 E! Entertainment. Plastyczna fuszerka, odc. 9 o 22:00 na E! Entertainment.

Nazywam się Jenner. Caitlyn Jenner, odc. 2 o 16:00 POLSAT Cafe

Środa: American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona, odc. 2 o 22:00 na FOX HD. Nikt nie potrafi odnaleźć Bronco O.J. Simpsona, który zbiegł swoim białym Fordem. Jego adwokaci, Robert Shapiro i Robert Kardashian, muszą poradzić sobie z negatywnymi skutkami zniknięcia swojego klienta. Tymczasem prokuratura i policja Los Angeles próbują zachować twarz i go odnaleźć. Reżyserem stoi Ryan Murphy taki seriali jak Glee czy American Horror Story.

Czwartek: Whitney o 20:10 na HBO HD. Whitney Houston (Yaya DaCosta), podczas gali rozdania nagród Soul Train, poznaje wybuchowego muzyka, młodszego od niej o sześć lat Bobby'ego Browna (Arlen Escarpeta). Nawiązują gorący romans i trzy lata później stają na ślubnym kobiercu. Wkrótce na świecie pojawia się ich córka, Bobbi Kristina. Muzyczny sukces, jaki odniosła Whitney, odbija się na jej życiu prywatnym. W domu muzyków coraz częściej pojawiają się narkotyki i alkohol, co prowadzi do licznych awantur. Reżyserką filmu jest amerykańska aktorka Angela Bassett, prywatnie przyjaciółka Whitney. Film jest hołdem dla tragicznie zmarłej w 2012 roku wokalistki. To próba spojrzenia na jej związek, który zniszczył jej życie i karierę. W filmie nie zabrakło największych przebojów Houston, wykonanych przez Deborah Cox.

Sobota: Pięćdziesiąt twarzy Greya o 21:00 na CANAL+. Studentka literatury, Anastasia Steele (Dakota Johnson), ma przeprowadzić wywiad z przedsiębiorcą i miliarderem, Christianem Greyem (Jamie Dornan). Jest zafascynowana przystojnym mężczyzną, jednak po spotkaniu z nim nie liczy na cokolwiek. Wkrótce Grey zjawia się w sklepie, w którym dorywczo pracuje Anastasia. Władczy i skryty, powoli zaczyna wciągać ją do swojego świata. Przygotowuje też dziewczynę do podpisania kontraktu, dzięki któremu będzie ona mogła zostać jego kochanką. Film na podstawie bestsellerowej powieści E. L. James. Odtwórca roli Greya, Jamie Dornan, zdobył uznanie krytyków jako seryjny morderca w miniserialu "Upadek". Dakota Johnson, filmowa Anastasia Steele, zadebiutowała u boku matki i przyrodniej siostry w "Wariatkach z Alabamy". Na szczególną uwagę zasługuje ścieżka dźwiękową, na która składa się szesnaście utworów, m.in. nominowana do Oscara piosenka "Earned It" oraz nominowana do Złotego Globu - "Love Me Like You Do" Ellie Goulding.

Tagi: media
10:19, lukeblog
Link Dodaj komentarz »

Niemiecki magazyn "Men's Health" pochwalił się: w kwietniowym numerze na okładce pojawi się Ben Melzer - transseksualny mężczyzna.

Na filmiku do obejrzenia w sieci Ben pokazuje swe zdjęcia z dzieciństwa: "Cóż, nie byłem typową dziewczynką. Byłem chory, gdy zmuszano mnie do noszenia różowych ubrań."

Ben przeszedł tranzycję w wieku 23 lat. "W końcu to, co wewnątrz, zaczęło pasować do tego, co na zewnątrz. I absolutnie nie wstydzę się o tym mówić - niech moja otwartość da nadzieję innym osobom trans. Ludzie pytają mnie, czemu ujawniam, że urodziłem się jako dziewczynka. Jak to dlaczego? Bo ja sam nie miałem z kim pogadać, nie miałem do kogo się zwrócić. Chcę dać twarz społeczności trans facetów. Nawet gdybym miał pomóc tylko jednej osobie, poczytam to za ogromny sukces."

No, to czekamy na kwietniowy niemiecki "Men's Health" dużo bardziej, niż zwykle - (Replika/PinkNews)

Trans Model Graces Cover Of 'Men's Health'

Meet the transgender fitness model who’s about to be a Men’s Health cover star

Posted by NowThis on 5 luty 2016
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 919